Accountancy

Weinig branches zijn zo in beweging als de financiële dienstlening. Vakinhoudelijke professionals maken een transitie door: naar adviseur en vertrouwenspersoon. Speciaal voor accountantskantoren en banken heeft The Up Company de Trusted Advisor Aanpak ontwikkeld. Om de transitie optimaal, snel en meetbaar te begeleiden.

Gebaseerd op het 70:20:10 principe, hanteert The Up Company de Trusted Advisor aanpak, een functionele en meetbare werkmethodiek die kan worden toegepast in alle dagelijkse klantcontacten. Deze aanpak verdeelt de klantrelatie in drie fasen. Parameters beschrijven elke fase om inzichtelijk te maken of het klantcontact goed dan wel uitstekend is verlopen. Monitoren en regisseren van het klantgesprek is de taak van de mentor, een leidinggevende die medewerkers ondersteunt. Hij of zij wordt weer ondersteund en begeleid door The Up Company. Bijvoorbeeld door de beoordeling van de gesprekken via een internetapplicatie zodat we 24/7 kunnen bijsturen, om (eventuele) resultaatafspraken te kunnen halen.

“Je komt tot de kern. Je maakt verbinding met de klant.”

mr. Martine Schwagermann,
partner bij accountantskantoor Worrell & Jetten

Worrel Jetten
DRV Accountants & Adviseurs
Van de Ven

MEER WETEN? NEEM NU CONTACT OP!

Niek Sauter

niek.sauter@the-upcompany.nl
+31 (0)6 30 39 63 01

Frank Steenhuizen

Jurgen van Opdorp

jurgen.vanopdorp@the-upcompany.nl
+31 (0)6 24 53 07 22